Studentdemokratiene ved Unviersitetet i Agder, Nord universitet og Universitetet i Sørøst-Norge stifter en ny allianse for å styrke studentdemokratienes posisjon i Norge. Målet er å skape en motvekt til U5-universitetene både på institusjonelt nivå og studentdemokratisk.

Vi mener at de tradisjonelle universitetene tar for stor plass i utdanningssektoren og bør vike for de nye og unge universitetene. Vi ser at vi ofte deler de samme utfordringene som yngre universiteter, og noen av målene med alliansen er også å kunne samarbeide om felles løsninger og utveksle erfaring knyttet til disse utfordringene.

Fra venstre: Chanice Sørlie Johansen – Nord universitet, Harald Bolstad Evensen – Universitetet i Sørøst-Norge og William Thanoothong Svendsen – Universitetet i Agder

Som studentleder ved ett ungt universitet med flere studiesteder, så ser jeg på dette som en god mulighet til å kunne spille hverandre gode og lære av hverandre. Jeg ser frem til hva dette samarbeidet kan skape, hvordan vi sammen kan utvikle oss videre! – Chanice Sørlie Johansen (studentleder ved Nord universitet)

Vi har sett at som et studentdemokrati på Sørlandet så står vi ofte uten en reel sparringspartner. Jeg hadde derfor et ønske om å danne en nye gruppe med studentdemokratier som hadde mange av de samme problemene og som vi kunne samarbeide godt med i tiden framover. – William Thanoothong Svendsen (studentleder ved Universitetet i Agder)

Universitetet i Sørøst-Norge skal med sin størrelse målt i antall studenter være en aktiv bidragsyter i norsk studentpolitikk og gjennom Distriktsalliansen mener jeg vi står enda sterkere i større saker. Det som etter min mening blir det beste med alliansen er at vi kan sparre om ulike utfordringer og sammen klare å løse disse. – Harald Bolstad Evensen (studentleder ved Universitetet i Sørøst-Norge)