For engasjerte

Sakliste fra forrige årsmøte:

 1. Konstituering 
 • Godkjenning av innkalling. 
 • Valg av ordstyrer, foreslår Ina Solberg. 
 • Valg av referent.
 • Valg av protokollunderskriver.  
 • Godkjenning av saksliste.
 • Godkjenning av forretningsorden. 
 1. Orientering ved leder 
 1. Valg 
 1. Økonomi 
 1. Økonomireglement 
 1. Vedtektsendringer 
 1. Eventuelt 

Regionstyremøte 22.02.2023

Regionstyremøte Trøndelag.

Hva er regionsstyret spør du? Regionsstyret er et styre som møtes regelmessig noen ganger i semesteret. Noen av møtene er åpen for alle studenter, slik at man kan være observatør, og komme med innspill. Regionsstyret består av 8 studenter fra hvert studiested i trøndelag. en fra Stjørdal, tre fra Levanger, to fra Steinkjer og to fra Namsos. Disse er basert ut fra studenttallet på det enkelte studiested. Studentrådet velger hvem som stiller i dette utvalget. Det vil variere om møtene blir fysisk eller over teams, mulig hybridløsning blir tatt i bruk.

Studentsosiale midler

Her søker du om Studentsosiale midler:

Alle studentforeninger kan søke om Studentsosiale midler. Ta kontakt med leder for SOT: Ida Marie Eidem for mer informasjon (kontaktinfo ligger under fanen «Om oss».

Søknadsfristen for Høstsemesteret 2023 gikk ut 30.September. Under Regionstyremøte ble midlene fordelt mellom de fire studentrådene i regionen. Her ble det vedtatt at Studentrådene fordeler midlene videre til de foreningene som har søkt, per studiested. Vi ber derfor om forståelse for utsettelse av fordelingen. Ta kontakt med ditt lokale Studentrådstyre ved spørsmål.


The application deadline for the Fall semester of 2023 expired on September 30th. During the Regional Board meeting, the funds were allocated among the four student councils in the region. It was resolved that the student councils will further distribute the funds to the associations that have applied, per campus. We kindly request your understanding regarding the delay in the distribution process. For any inquiries, please contact your local Student Council.