Om du er nyskjerrig på hva som er blitt tatt opp under årsmøter, hva som er Studentroganisasjonen i Trøndelag sine vedtekter eller hva som er blir tatt opp på regionstyrets styremøter vil du finne det du trenger å vite under her.

Styresdokumenter

  • Vedtekter

Årsmøteprotokoller

  • Årsmøteprotokoll 2022