Her har du mulighet til å gjøre deg kjent med organisasjonens vedtekter, økonomireglement, samt referater fra årsmøter, regionstyremøter og studentting.

Vi oppdaterer denne siden fortløpende.

SOTs styringsdokumenter

Referater

Studentting