RESPONSE er en tverrfaglig forskningsgruppe ved Nord universitet. Forskningsgruppa er organisert under Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) og hovedvekten av forskerne våre jobber ved FSV. På denne nettsiden kan du bli kjent med RESPONSE-forskerne, våre forskningsprosjekter, arrangementer og undervisning. Vi jobber med mange fagområder, deriblant sosiologi, pedagogikk, HRM, organisasjon og ledelse, historie og idrettsvitenskap.

Vi er alle aktive forskere, formidlere og undervisere. Vi utforsker ulike problemstillinger knyttet til idrett som fenomen, og den organiserte idrettens rolle og betydning for samfunnet.

Noen konkrete tema vår forskning omhandler er:

  • Sosial ulikhet og ekskludering fra idrett 
  • Idrett, kjønn og likestilling 
  • Aktivitet og helse 
  • Barne- og ungdomsidrett 
  • Esport og digitalisering av idrett 
  • Ledelse og organisasjon 
  • Toppidrett og idrettsarrangement 
  • Idrett, miljø og bærekraft 
  • Idrettsteknologi og innovasjon 
  • Bevegelseskulturer, estetikk og naturopplevelser

Forskerne våre underviser og veileder på flere ulike studieprogrammer, på bachelor-, master- og PhD-nivå. Vi er også engasjerte og deltar både i samfunnsdebatten og på faglige og vitenskapelige seminarer og konferanser i inn- og utland.

Kommende hendelser