Sesong 2

Velkommen til sesong 2 av RESPONSECAST! Vi er tilbake med 10 nye episoder med ny innsikt og inspirasjon fra forskningsgruppa RESPONSE ved Nord universitet. Denne sesongen gir deg innblikk i doktorgradsprosjektene ved forskningsgruppa vår, samt gleder og utfordringer i stipendiatlivets ulike faser. RESPONSECAST ledes av Anne Tjønndal og Mads Skauge. Podcasten er produsert av Von kommunikasjon.

Sjekk ut RESPONSECAST her!

Episode 1 – Hva går det egentlig ut på: Et idrettssosiologisk doktorgradsprosjekt?

I sesongpremieren av RESPONSECAST har vi med oss professor Johans Tveit Sandvin. Han er leder for doktorgraden i sosiologi ved Nord universitet. I denne episoden snakker Sandvin med Anne Tjønndal om å skrive doktorgrad i sosiologi og om idrettssosiologi. Gjennom samtalen belyses spørsmål som:

 • Hva er en doktorgradsavhandling i sosiologi?
 • Hva er empiri og teori, og hvilken rolle spiller disse i en sosiologisk avhandling?
 • Hvilke forskningsmetoder bruker sosiologer?
 • Hvorfor er det viktig for sosiologer å studere idrett?
 • Hva er et idrettssosiologisk prosjekt?

Enten du er en erfaren idrettsentusiast eller nysgjerrig på hvordan livet som stipendiat ved RESPONSE ser ut, vil denne episoden gi deg en fascinerende innsikt i det som skjer bak kulissene i et doktorgradsprogram i sosiologi.

Episode 2 – Personlig engasjement: Idrettsutøvere som klimaaktivister?

I en tid der verden står overfor stadig økende klimautfordringer, blir det stadig tydeligere at også idretten har et ansvar for å sikre en bærekraftig utvikling for planeten. I denne episode av RESPONSECAST tar vi deg med inn i en spennende verden hvor idrettsutøvere gjør en innsats utenfor idrettsarenaen gjennom å engasjere seg som klimaaktivister.

Doktorgradsstipendiat Frida Austmo Wågan er gjest i episoden, og hun forsker på idrettsutøvere og klimaaktivisme i fotball. I samtale med Mads Skauge og Anne Tjønndal deler Frida av sin innsikt, og sammen belyser de spørsmål som:

 • Hvorfor velger noen idrettsutøvere å produsere og publisere aktivistisk innhold på sosiale medier?
 • Hvor går grensene mellom klimaaktivisme, grønnvasking og bærekraft som omdømmebygging i idretten?
 • Hva er en ting fra forskningsfeltet idrettsutøvere og aktivisme som alle bør vite om og ta lærdom av?
 • Hvordan ser en hverdag ut for en stipendiat?
 • Hvilke metoder kan man bruke for å forske på klimaaktivisme i fotball?
 • Hvilke utfordringer kommer med å forske på klimaaktivisme som tema, og hvordan kan man håndtere disse utfordringene?

Episoden avsluttes med Fridas tips til vordende doktorgradsstipendiater.

Episode 3 – Potensialer og problemer: Hvordan VAR det og hvordan blir det å være fotballdommer

Videodømming og dommersystemer med kunstig intelligens blir stadig vanligere i internasjonal toppidrett. Disse dommerteknologiene har også kommet til norsk idrett. Videodømming i fotball har fått mye oppmerksomhet etter at VAR ble innført i norsk toppfotball for herrer i 2023 sesongen. I denne episoden av RESPONSECAST tar vi deg med inn i videodømmingens verden!

Doktorgradsstipendiat Sigbjørn Børreson Skirbekk er gjest i episoden. Han forsker på implementeringen av VAR i norsk fotball. I samtale med Anne Tjønndal deler Sigbjørn av sin innsikt, og sammen belyser de spørsmål som:

 • Hva er videoteknologi i dømming og hvorfor brukes det?
 • Hvilke konsekvenser får innføringen av VAR for fotballdømming? 
 • Hvordan opplever dommerne at VAR påvirker rollen deres?
 • Hvorfor er det viktig å studere dommerrollen, kjønn og VAR i sammenheng? 
 • Kan VAR bidra til å sikre flere kvinnelige toppdommere i fotball? 
 • Hvilke metoder bruker du for å forske på VAR, kjønn og dommerrollen? 
 • Hvordan håndtere å ‘drukne i data’ som stipendiat?

Som sist avsluttes episoden med gode tips fra Sigbjørn til vordende doktorgradsstipendiater.

Episode 4 – Everyday youth sport: What is the difference between sport and play?

Oppdag magien med idrett for barn og unge, og den viktige rollen trenerne spiller for utøveres trivsel. Dette er vår første podkastepisode på engelsk, der doktorgradsstipendiat Saara Isosomppi tar oss med på en reise gjennom forskningsverdenen innen idrett for barn og unge. I samtale med Anne deler Saara av sin innsikt, og sammen belyser de spørsmål som:

 • Hvilken betydning har idrett for barn og unge?
 • Hvordan kan trenere være med å skape gode idrettsopplevelser?
 • Er lek synonymt med idrett?

Episoden avsluttes med Saaras unike erfaringer som PhD-student i Norge, og de overraskende aspektene ved hennes akademiske reise.

Episode 5 – Times of change: Is the woman category in sports outdated?

De siste årene har toppidretten vært preget av diskusjoner om kjønn og nye definisjoner av kjønn. Spesielt har debatten rundt trans- og ikke-bineære kvinnelige utøvere vært omdiskutert. Mange idretter har valgt å bruke ulike testosteronreguleringer med ønske om å sikre rettferdighet. Anna undersøker i sitt doktorgradsprosjekt kritisk aspektene som har ført fram til dagens reguleringer. I samtale med Anne deler Anna av sin innsikt, og sammen belyser de tema som:

 • Forståelser av kjønn i idretten
 • Inkludering av trans- og ikke-binære utøvere i idretten
 • Innvirkningen av Covid-19-pandemien på forskning
 • Utfordringer knyttet til å fullføre en doktoravhandling

Episode 6 – Fra ledelse til prestasjoner: Hva ligger bak gode resultater i toppfotball?

Økt kommersialisering i toppfotball gir større økonomiske ressurser blant klubbene. Det skaper nye muligheter, men byr samtidig på mange utfordringer. Gevinsten av å lykkes blir stor, men presset og utfordringene tilsvarende store dersom resultater uteblir. De økte ressursene gir klubbene tilgang på mer og bedre kompetanse i flere spesialiserte roller, men hvilke strategier og hvilken kompetanse er sentralt for prestasjonsutvikling i toppfotball? Hvordan forvaltes og operasjonaliseres kunnskap for å opprettholde et prestasjonsklima som fremmer sportslige og organisatoriske mål og visjoner?

Doktorgradsstipendiat Kristian Kjølstad Sigvartsen er gjest i episoden. Han forsker på prestasjonskultur i toppfotball. I samtale med Anne Tjønndal og Mads Skauge deler Kristian av sin innsikt, og sammen belyser de spørsmål som:

 • Hva er kommersialisering, og hvordan henger det sammen med prestasjonsutvikling i toppfotball?
 • Hvorfor er det sosiologisk interessant å studere prestasjonskultur i toppidrett?
 • Hvilken kunnskap er nødvendig for å skape en kultur som tilrettelegger for prestasjonsutvikling i toppfotball?

Episode 7 – Likestilling i virtuell sport: Hvorfor forvrenger kvinnene stemmen?

E-sport utgjør en global millionindustri og regnes som en av verdens raskest voksende idretter. I Norge har interessen for e-sport fått fotfeste, med muligheter for spesialisering på toppidrettslinjer ved videregående skoler og tilbud om e-sport som aktivitet i flere idrettslag. Selv Norsk Tipping støtter opp om norsk e-sport gjennom sitt samarbeid med Good Game Ligaen. I denne episoden av RESPONSECAST dykker vi ned i e-sportens verden!


Gjesten i episoden er førsteamanuensis Egil Trasti Rogstad, som nylig disputerte med en doktorgrad om kjønn og e-sport i februar 2023. Sammen med programlederne Mads Skauge og Anne Tjønndal deler Rogstad sin dype innsikt og belyser sentrale spørsmål, blant annet:

 • Hva er e-sport?
 • Hvordan forholder NIF seg til e-sport?
 • Hva er kjønnsulikhet i e-sport?
 • Hvilke barrierer møter kvinner i e-sport?
 • Når er doktorgraden god nok til å leveres inn?
 • Hvordan er det å disputere?

Episoden avsluttes med Egils tips til vordende doktorgradsstipendiater.

Episode 8 – Overvåkning i toppidretten – Ingen gjemmesteder for idrettsutøvere?

Teknologisk utvikling har stor innvirkning på idretten. I dag bruker mange toppklubber og lag ulike teknologiske verktøy med sikte på å optimalisere utøveres prestasjoner og helse. Kritikere hevder at dette resulterer i en overvåkningspraksis i toppidretten, der utøvere utsettes for overvåkning både på og utenfor idrettsarenaen. I denne episoden av RESPONSECAST diskuterer vi teknologibruk og overvåkning i toppidrett!

Doktorgradsstipendiat Stian Røsten er gjest i episoden. Han forsker på hvordan idrettsutøvere opplever bruken av teknologiske verktøy, og hvilke betydninger innsamling av data om kropp og prestasjon har for deres hverdagsliv. I samtale med Anne Tjønndal og Mads Skauge belyser de spørsmål som:

 • Hva er overvåkningsteknologier?
 • Hvilke muligheter og utfordringer reiser bruken overvåkningsteknologier i toppidretten?
 • Hvordan undersøker man overvåkning sosiologisk?
 • Hvordan jobbe med å utvikle prosjektskisse for en doktorgradsstilling?

Episoden avsluttes med Stians erfaringer om overgangen fra rolle som vitenskapelig assistent til doktorgradsstipendiat, og arbeidet med søknad på doktorgradsstilling og utvikling av prosjektskisse.

Episode 9 – Store idrettsarrangement: Hvilke risikofaktorer står arrangørene ovenfor?

Store idrettsarrangement er spektakulære å se på, tiltrekker seg internasjonale sponsorer og får mye medieoppmerksomhet. Det er ikke uvanlig at nasjoner, forbund og kommuner konkurrerer om å få arrangere internasjonale idrettsarrangement. Kompleksiteten ved gjennomføringen av store idrettsarrangement medfører at det er flere fallgruver lokale arrangører kan gå i underveis. I denne episoden av RESPONSECATS diskuterer vi risiko, sikkerhet og organisering av store idrettsarrangement.

Universitetslektor Thor Atle Thøring er gjest i episoden. Han forsker på samarbeidet mellom internasjonale eiere og lokale arrangører i store idrettsarrangement, samt hvordan lokale arrangører vurderer risiko og sikkerhet i organisering og gjennomføring av idrettsarrangement. I samtale med Anne Tjønndal belyser Thor Atle spørsmål som:

 • Hva er vanlige risikoer ved store idrettsarrangement?
 • Hvilke risikoer og sikkerhetsvurderinger er unike for idrettsarangement som beslaglegger store deler av byrom?
 • Hvordan påvirker den norske modellen organisering og ledelse av store idrettsarrangement?
 • Hvordan oppleves overgangen fra undervisningsstilling til å skrive doktorgrad?

Episoden avsluttes med Thor Atles råd til vordende doktorgradsstipendiater.

Episode 10 – Doktorgrad og disputas: Hvorfor gjør vi det sånn på universitetet?

I sesongavslutningen av RESPONSECAST får du høre resten av samtalen med professor Johans Tveit Sandvin som også var gjest i episode 1. I denne episoden fortsetter samtalen om alle begrepene og prosedyrene for forskning på universitetet. Gjennom samtalen belyses spørsmål som:

 • Hvordan velge riktig forskningsmetode i ett doktorgradsprosjekt?
 • Hva er forskjellen på en monografi og en artikkelbasert doktorgradsavhandling?
 • Hva vil det si å skrive en doktorgrad i sosiologi?
 • Hvordan får man jobb som doktorgradsstipendiat?
 • Hva er en disputas?

Denne episoden er for deg som er nysgjerrig på hvordan livet som stipendiat ved Fakultet for samfunnsvitenskap ser ut, eller for deg som er interessert i å lære mer om hvordan forskning foregår!