Studentmedlemmer

Helen Kvernberg, Masterstudent i HRM, Fakultet for samfunnsvitenskap. E-post: hjkve@hotmail.com

Marlene Andrea Daleng, Masterstudent i HRM, Fakultet for samfunnsvitenskap.
E-post: marlene.a.daleng@student.nord.no  

Roald Berge, Masterstudent i Idrettsvitenskap, NTNU. E-post: roaldberge@hotmail.no

Therese Hareide Holstad, Masterstudent i Idrettsvitenskap, NTNU. E-post: therehho@stud.ntnu.no

Vegard Berglund, Masterstudent i Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag for trinn 8 – 13, NTNU.
E-post: vegard.berglund@gmail.com