Sesong 1

Endelig lanserer forskningsgruppa podcast: RESPONSECAST! I løpet av våren kommer det syv episoder hvor vi får møte forskere som er tilknyttet Nord universitet. Sesong 1 er basert på boka «Bærekraft i idrett og friluftsliv», som er et resultat av forskningsprosjektet Ledelse, samskaping og bærekraft i norske organisasjoner (LESAB) ved Faggruppe Ledelse og innovasjon (Nord universitet). Sesongens programledere er førsteamanuensis og redaktør av boka, Anne Tjønndal, og doktorgradsstipendiat Sigbjørn Skirbekk. Podcasten er produsert av Von kommunikasjon. God lytting!

Sjekk ut RESPONSECAST her!

Episode 1: Hva er bærekraft i idrett og friluftsliv?

I sesongens første episode gjester to av bokas redaktører, Anne Kamilla Lund og Maja Nilssen. De tar oss gjennom en introduksjon til temaet «Hva er bærekraft i idrett og friluftsliv?». Her får vi en oversikt av tidligere forskning innen økologisk, sosial og økonomisk bærekraft i idrett og friluftsliv.  

 

Episode 2: Problem eller løsningen – Er friluftsliv egentlig bærekraftig? 

I andre episode av RESPONSECAST gjester tidligere masterstudent Marlene Andrea Daleng og vitenskapelig assistent Stian Røsten. Her stilles det spørsmål om friluftsliv egentlig er bærekraftig, og vi får et spennende innblikk spenningene som oppstår i bærekraftarbeidet til landets største friluftsorganisasjon, Den Norske Turistforening (DNT).

Episode 3: Versting eller verdt det – Miljøproblemer når idretten arrangerer?  

I tredje episode av RESPONSECAST har Anne og Sigbjørn med seg doktorgradsstipendiat Frida Austmo Wågan. Episoden handler om hvordan idrettsarrangementer kan bidra til å bevisstgjøre og inspirere deltakere til mer miljøvennlig atferd og baseres på EcoTrail Oslo 2021 som empirisk case.  

Episode 4: Sunn eller usunn – Spiseforstyrrelser i idrett og mulige løsninger?

I fjerde episode av RESPONSECAST gjester vitenskapelig assistent Martine Limstrand. Temaet i denne epiosden er bærekraftig utøverutvikling i klatring. Her diskuteres blant annet hvilke tiltak som brukes for å forebygge forekomsten av spiseforstyrrelser i klatring, samt hvordan utøvere og trenere opplever at disse tiltakene fungerer i praksis.

Episode 5: Ulikhet eller utjevning – Utstyrskrav til hinder for deltakelse i idrett?

I femte episode av RESPONSECAST gjester førsteamanuensis Berit Irene Vannebo. Episoden omhandler hvordan den frivillige og ideelle organisasjonen BUA samarbeider med ulike aktører for å realisere FNs bærekraftsmål gjennom utlån av utstyr til sport og friluftsliv gratis.

Bonusepisode: Genialt eller grønnvasking – Fotballen i tjeneste for bærekraft?

I bonusepisoden gjester Mads Skauge og Line Danielsen. Epsisoden handler om hvordan FK Bodø/Glimt forstår sin rolle som bidragsytere til bærekraftig utvikling gjennom sin satsing på programmet Action Now. Her får vi innblikk i hvordan en eliteserieklubb bruker sin egen status til å oppmuntre til samarbeid og positiv utvikling, både lokalt og nasjonalt, langs de tre bærekraftsdimensjonene.

Episode 6: Sammenfattende analyse og veien videre: Hva har vi egentlig lært?

I sesongen siste episode får vi et hyggelig gjenhør med bokredaktørene Anne Kamilla Lund og Maja Nilssen. Her oppsummerer de viktige funn fra forskningsbidragene i boka, og diskuterer hvilken betydning dette kan ha videre for både forsknings- og praksisfeltet innenfor bærekraft i idrett og friluftsliv.