Om forskningsgruppen

RESPONSE er en tverrfaglig forskningsgruppe ved Nord universitet. Forskningsgruppa ble startet høsten 2018 og er en del av Faggruppe ledelse og innovasjon ved Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV). Hovedvekten av forskerne våre jobber ved FSV. RESPONSE har også flere medlemmer som er ansatt ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU) og Handelshøgskolen (HHN). Vi jobber med mange fagområder, deriblant sosiologi, pedagogikk, HRM, organisasjon og ledelse, historie og idrettsvitenskap.  

Idrett er et av verdens største kulturfenomen og speiler samfunnet. Kunnskap om idrett og samfunn er derfor viktig for å forstå samtidens muligheter og utfordringer. Vår forskningsgruppe jobber med sosiologiske, organisatoriske, kulturelle, filosofiske og historiske perspektiver på idrett. Vi utforsker problemstillinger knyttet til idrett som fenomen, og den organiserte idrettens rolle og betydning for samfunnet. Noen konkrete tema vår forskning omhandler er: 

  • Sosial ulikhet og ekskludering fra idrett  
  • Idrett, kjønn og likestilling  
  • Aktivitet og helse  
  • Barne- og ungdomsidrett  
  • Esport og digitalisering av idrett  
  • Ledelse og organisasjon  
  • Toppidrett og idrettsarrangement  
  • Idrett, miljø og bærekraft  
  • Idrettsteknologi og innovasjon  
  • Bevegelseskulturer, estetikk og naturopplevelser  

Forskerne våre underviser og veileder på flere ulike studieprogrammer, på bachelor-, master- og PhD-nivå. Vi er også engasjerte og deltar både i samfunnsdebatten og på faglige og vitenskapelige seminarer og konferanser i inn- og utland.  

Forskningsgruppa har lang tradisjon for å inkludere studenter som medlemmer. Mange av våre forskere er doktorgradsstipendiater, og vi lyser jevnlig ut bachelor- og masterstipender for å tilknytte studentprosjekter til vår forskningsaktivitet.