Forskere

Leder for forskningsgruppen: 

Anne Tjønndal, Førsteamanuensis, Fakultet for samfunnsvitenskap. E-post: anne.tjonndal@nord.no  

Nestleder: Frida Austmo Wågan, PhD kandidat, Fakultet for samfunnsvitenskap. E-post: frida.a.waagan@nord.no  

Medlemmer: 

Anna Adlwarth, PhD kandidat, Fakultet for samfunnsvitenskap. E-post: anna.adlwarth@nord.no  

Bjørnar Blaalid, Førsteamanuensis, Fakultet for samfunnsvitenskap. E-post: bjornar.blaalid@nord.no 

Dagmar Dahl, Førsteamanuensis, Fakultet for lærerutd., kunst og kultur. E-post: dagmar.g.dahl@nord.no 

Egil Trasti Rogstad, Universitetslektor, Fakultet for samfunnsvitenskap. E-post: egil.rogstad@nord.no  

Fredrik Weisethaunet, PhD kandidat, Fakultet for samfunnsvitenskap. E-post: fredrik.weisethaunet@nord.no  

Helga Dis Isfold Sigurdardottir, Førsteamanuensis, Fakultet for samfunnsvitenskap. E-post: helga.d.sigurdardottir@nord.no  

Ingrid Botslangen Frantzen, Vitenskapelig assistent, Fakultet for samfunnsvitenskap. E-post: ingrid.b.frantzen@nord.no

Jens Grut Vorpvik, Vitenskapelig assistent, Fakultet for samfunnsvitenskap. E-post: jens.g.vorpvik@nord.no

Kristian Kjølstad Sigvartsen, PhD kandidat, Fakultet for samfunnsvitenskap. E-post: kristian.k.sigvartsen@nord.no

Line Dverseth Danielsen, Universitetslektor, Fakultet for lærerutd., kunst og kultur. E-post: line.danielsen@nord.no  

Lisbeth Morlandstø, Professor, Fakultet for samfunnsvitenskap. E-post: lisbeth.morlandsto@nord.no  

Mads Henrik Skauge Antonsen, Universitetslektor, Fakultet for samfunnsvitenskap. E-post: mads.h.antonsen@nord.no  

Maja Nilssen, Førsteamanuensis, Fakultet for samfunnsvitenskap. E-post: maja.nilssen@nord.no  

Martin Steinholt, Høgskolelærer, Fakultet for samfunnsvitenskap. E-post: martin.steinholt@nord.no

Martine Paulsen Limstrand, Vitenskapelig assistent, Fakultet for samfunnsvitenskap. E-post: martine.p.limstrand@student.nord.no  

Robin Isfold Munkvold, Førsteamanuensis, Fakultet for samfunnsvitenskap. E-post: robin.munkvold@nord.no  

Saara Henriikka Isosomppi, PhD kandidat, Fakultet for samfunnsvitenskap. E-post: saara.h.isosomppi@nord.no  

Sigbjørn Børreson Skirbekk, PhD kandidat, Fakultet for samfunnsvitenskap. E-post: sigbjorn.skirbekk@nord.no   

Steinar Aas, Professor, Fakultet for samfunnsvitenskap. E-post: steinar.aas@nord.no  

Stian Røsten, PhD kandidat, Fakultet for samfunnsvitenskap. E-post: stian.rosten@nord.no  

Stine Pedersen, Universitetslektor, Fakultet for lærerutd., kunst og kultur. E-post: stine.pedersen@nord.no

Svein Halvard Jørgensen, Professor, Fakultet for samfunnsvitenskap. E-post: svein.h.jorgensen@nord.no  

Thor Atle Thøring, Universitetslektor, Fakultet for samfunnsvitenskap. E-post: thor.a.thoring@nord.no