Norske treneres erfaringer med å trene kinesiske utøvere

Prosjektperiode: 2022-2023

Prosjektforskere: Anne Tjønndal og Siv Stavang Aune

Samarbeidspartnere: Heidi Østbø Haugen, professor i Kinastudier ved Universitetet i Oslo

Prosjektbeskrivelse

I 2017 ble det inngått et samarbeid mellom Norge og Kina som omhandlet idrettsfeltet på statlig nivå, med mål om å gjøre skiidrett mer populært i Kina i tillegg til å bidra til en utveksling av nye ideer, erfaringer og kunnskap (Norges Idrettsforbund, 2020). Ca. 100 norske trenere, ledere, og øvrig støtteapparat har vært en del av dette samarbeidet i med ulik varighet i deltagelse. I praksis startet samarbeidet med utveksling av trenere og utøvere i 2018, med plan om å vare til OL i Beijing i 2022. 

Målet med prosjektet er å lære mer om hvordan forskjeller i trenervirksomheter påvirker trener-utøverrelasjonen og trenernes erfaringer. Videre ønsker vi å undersøke de norske trenernes erfaringer med å trene utøvere som driver med idrett i et regime som har en annen kultur og verdier i toppidrett.

Hovedtemaene vi undersøker er:

  • Hva som tiltrakk disse trenerne til å bli en del av programmet med å trene kinesiske utøvere.
  • Hvilke verdier som ligger til grunn for deres treningsfilosofi og norsk toppidrett generelt.
  • Hvordan trener-utøverrelasjonen utviklet seg etter hvert som man ble bedre kjent med hverandres bakgrunn.
  • Hvordan trener-utøverrelasjonen ble påvirket av den politiske konteksten den ble utviklet under.
  • Deres erfaringer og tanker etter trenersamarbeidet kom i søkelyset i norske offentlighet.

Referanse

Norges Idrettsforbund. (2020). Klargjøring av NIFs rolle i Kina-samarbeidet. https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/klargjoring-av-nifs-rolle-i-kina-samarbeidet/