Women in a digitized sports culture

Prosjektperiode: 2022-2023

Prosjektforskere: Anne Tjønndal, Egil Rogstad, Sigbjørn Skirbekk og Stian Røsten

Samarbeidspartnere: Kristen Frandsen (Aarhus universitet) og Riikka Turtainen (Universitet i Åbo)

Øvrige samarbeidspartnere: Ørebro universitet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Aalborg universitet, Københavns universitet, Högskolen Dalarna, Jyväskylä universitet og Tampere universitet

Masterstudenter: Helen Kvernberg (Nord universitet), Therese Hareide Holstad (NTNU) og Roald Berge (NTNU)

Prosjektbeskrivelse

Women in a digitized sports culture er et prosjekt som gjennom tre workshops hos Nord universitet i Norge (W1), University of Turku i Finland (W2) og Aarhus universitet i Danmark (W3) samler forskere innenfor idrett, kjønn og media med mål om å bidra til forskning på tvers av disipliner og nasjonale grenser i Skandinavia. De tre workshopene utforsker hvordan kvinnelige trenere og dommere (W1), utøvere (W2) og sportsjournalister (W3) praktiserer og navigerer i en mer komplekst, digitalisert og teknologisk media- og idrettsverden. Temaene i de tre workshopene er «Kvinnelige trenere og dommere: teknologiske prestasjonsverktøy og lederskap i en digitalisert idrettskultur» (W1), «Kvinnelige utøvere: praktisering og prestasjon med digitale kommunikasjonsteknologier» og «Kvinner i en mediert idrettsjournalistisk kultur» (W3). Gjennom å utforske tre ulike kvinnelige grupper, i forskjellige roller, adresserer vi hvordan ulikhet skapes gjennom digitaliseringen, og bidrar til nye, komparative og interdisiplinære perspektiver på forskningen innen idrett, kjønn og media.

Finansiering

Prosjektet er finansiert gjennom Joint Committee for Nordic research councils in the Humanities and Social Sciences (NOS-SH).