Bærekraft i idrett og friluftsliv 

Prosjektperiode: Januar 2021 – Desember 2022

Prosjektforskere: Anne Tjønndal, Maja Nilssen, Anne Kamilla Lund, Berit Irene Vannebo, Mads Skauge, Bjørnar Blaalid og Line Danielsen, Stian Røsten og Frida Wågan. 

Samarbeidspartnere: Norges Idrettshøgskole (NIH) og Høgskolen i Innlandet (INN) 

Masterstudenter: Martine Limstrand (Sosiologi, Nord universitet) og Marlene Daleng (HRM, Nord universitet)

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet er en del av det strategiske forskningsprosjektet Ledelse, samskaping og bærekraft i norske organisasjoner (LESAB) ved Faggruppe ledelse og innovasjon, Nord universitet. Bærekraft i idrett og friluftsliv utforsker hvordan idretts- og friluftslivsorganisasjoner møter økologiske, sosiale og økonomiske bærekraftsutfordringer. Det overordnede formålet med prosjektet er å undersøke: 

  • hvordan idretts- og friluftslivsorganisasjoner arbeider med bærekraftig utvikling?  
  • hvordan opplever ledere og frivillige i organisasjonene potensial og vilkår for å innfri politisk press om å bidra til bærekraftig utvikling? 

Organisasjonene som studeres i prosjektet Bærekraft i idrett og friluftsliv er: 

  • Den Norske Turistforening (DNT) 
  • EcoTrail Oslo 
  • Norges Klatreforbund (NKF) 
  • Stiftelsen BUA 
  • Norges Fotballforbund (NFF) 
  • Bodø/Glimt 

Datainnsamlingen i prosjektet ble gjennomført høsten 2021 og vinteren 2022. Forskningsprosjektet formidles gjennom en open access bok (vitenskapelig antologi) som publiseres med Universitetsforlaget i desember 2022. 

Finansiering: Nord universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap.

Vitenskapelig publisering: Vitenskapelig antologi 

Formidling: Faglig podcast med episoder om de enkelte kapitlene i en samlet sesong.