Idrettsdemokrati i Nordland

Prosjektperiode: 2022-2023

Prosjektforskere: Maja Nilssen, Line Dverseth Danielsen, Siv Stavang Aune, Ingrid Botslangen Frantzen og Anne Tjønndal

Samarbeidspartnere: Nordland idrettskrets

Prosjektbeskrivelse

Idrettsdemokrati i Nordland er et samarbeidsprosjekt mellom Nordland idrettskrets og forskningsgruppen RESPONSE ved Nord universitet. Bakgrunnen for prosjektet er aktualisert med de fremlagte forslagene til endring av tingsammensetningen til idrettstinget i 2022. Vi undersøker på hvilke måter organisasjonsleddene i Nordland deltar i idrettsdemokratiet. Fokuset i prosjektet er først og fremst på deltakelse på kretstinget til Nordland idrettskrets.

Prosjektet vil også utforske hvem (kjønn, alder, rolle i idretten) som deltar i idrettsdemokratiet i Nordland. Metodene som blir benyttet er dokumentanalyse av protokoller fra Nordland idrettskrets sine kretsting, samt spørreundersøkelse send ut til idrettslag i Nordland.

Referanse

Norges Idrettsforbund. (2022). Høring om Idrettstingets fremtidige sammensetning. https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2022/horing-om-idrettstingets-fremtidige-sammensetning/