Nå kan du jobbe med ekte forskere på OD-dagen

Av: Tarjei Abelsen, forskningsjournalist, Nord universitet.

Er du interessert i idrett og forskning? På OD-dagen har du nå for første gang mulighet til å bli forskningsassistent på Nord universitet for en dag.

Håper på selskap: Denne gjengen med forskere håper å få selskap av to forskningsassistenter i forbindelse med OD-dagen, og oppfordrer alle som er interessert i å tak kontakt. Stående fra venstre: Maja Nilssen, Stian Røsten, Siv Stavang Aune, Saara Isosomppi og Kristian Sigvartsen. Sittende fra venstre: Anne Tjønndal, Sigbjørn Skirbekk, Ingrid Botslangen Frantzen og Dagmar Dahl. Foto: Tarjei Abelsen.

I forbindelse med OD-dagen 3. november har Nord universitet utlyst to forskningsassistent-”stillinger” til et pågående forskningsprosjekt. 

Nå håper de på søkere fra ungdomsskole- og videregående-elever i området.

– Vi gjør det for å gi unge i Bodø en muligh​et til å få et lite innblikk i hverdagen til en samfunnsforsker. Mange unge er interessert i idrett, og tenker kanskje først og fremst at en karriere i idretten må være som utøver, trener eller dommer, men vi vil at flere unge skal få øynene opp for en karriere i idrettsforskning.

Det sier førsteamanuensis og forskningsleder Anne Tjønndal ved Fakultet for samfunnsvitenskap. 

– Elevene trenger ikke forkunnskap for å jobbe hos oss på OD-dagen. Vi har plass til to elever hos oss og arbeidsoppgavene passer for elever både på ungdomsskole og videregående skole, sier Tjønndal.

Blir kjent med forskningsmiljøet

Hun leder forskningsgruppa for idrett og samfunn, eller Research Group for Sport and Society (RESPONSE), som lyser ut “stillingene”. 

Forskningsgruppa er en av 13 forskningsgrupper på Fakultet for samfunnsvitenskap og ledes av Tjønndal, som selv har drevet aktivt med boksing både som utøver og trener. Hun lover at ungdommene vil bli godt mottatt. 

– Flere forskere fra forskningsgruppa vil møte elevene når de kommer. De vil få en liten omvisning på universitet og muligheten til å bli kjent med forskningsmiljøet vårt på idrettssosiologi, sier Tjønndal

I utlysningen for OD-dagen står det at arbeidsoppgavene vil være tilknyttet: Testing av spørreskjema som skal sendes ut til ungdom i Nordlandsidretten, intervjue forskere fra forskningsgruppa, organisering av bøker  og hjelpe til med organisering av møter.

Håper flere vil bli forskere

– Hva håper dere at en slik arbeidsdagen kan gi elevene?

– Det beste hadde vært om denne arbeidsdagen tenner en gnist og nysgjerrighet for samfunnsvitenskapelige studier og forskning hos elevene. Det trenger ikke nødvendigvis å være idrettsforskning, slik vi jobber med. Det kan godt være sosiologisk forskning i bredere forstand, eller interesse for samfunnsvitenskapelig forskning generelt, sier Tjønndal

Hun legger ikke skjul på at hun håper det kan være et bidrag til at flere ungdommer i Bodø og omegn skal velge å studere på fakultet for samfunnsvitenskap på Nord universitet.

– Hvis OD-dagen kan bidra til at flere elever velger å søke studier hos oss etter videregående er det fantastisk!

Variert forskning på idrett

I Tjønndals gruppe med forskere er det pågående prosjekter om blant annet e-sport, klima, miljø og bærekraft i idrett og friluftsliv, sosial ulikhet i barne- og ungdomsidretten og demokrati og unges påvirkningskraft i Nordlandsidretten. 

–​ Vi har for eksempel et forskningsprosjekt om teknologi i trener- og dommerrollen. I dette prosjektet intervjuer vi trenere og dommere fra ulike idretter om hvordan de bruker teknologi og hvilke muligheter og utfordringer ny teknologi skaper i deres hverdag, sier Tjønndal.

Relasjoner og fellesskap

En fellesnevner for forskningen er et sosiologisk utgangspunkt, som betyr at de er opptatt av sosiale relasjoner og fellesskap mellom personer i idretten, eller om samspillet mellom organisasjoner, institusjoner og idrettspolitikk. 

– Enkelt forklart er vi interessert i hva som skjer i møtet mellom mennesker i idretten, heller enn hva som skjer inni kroppen og musklene våre når vi løper raskt eller spiller fotball på høyt nivå. 

Målet med forskningen generelt er å forstå mer om hvorfor ting blir som de blir.

– Vår forskning er viktig for å forstå etiske og relasjonelle spørsmål i idretten, for eksempel hvorfor tjener mannlige idrettsutøvere mer enn kvinnelige idrettsutøvere? Eller hvorfor får noen bedre muligheter i idretten enn andre, forklarer Tjønndal.

Første gang

Det er første gang Nord universitet utlyser denne type “stillinger” i forbindelse med OD-dagen, og ideen fikk Tjønndal fra OD-ungdommen selv.

–​ ​​Helt ærlig så har vi ikke vært bevisst på at dette var en mulighet for oss. Ideen til å gjøre dette i år kom faktisk fra Kulturnatta i Bodø sentrum. Jeg så ungdom som hadde stand for OD-dagen og da tenkte jeg at dette burde jo forskningsmiljøene ved Nord universitet involvere seg i mer. 

Om du ønsker å bli forskningsassistent på OD-dagen kan du kontakte Anne Tjønndal.

For mer informasjon om utlysningen: Forskningsassistent på Nord universitet | Operasjon Dagsverk (od.no)