Ingrid Botslangen Frantzen

Bli bedre kjent med vitenskapelig assistent Ingrid Botslangen Frantzen!

Hva er din (akademiske) bakgrunn? 

Jeg heter Ingrid, er 26 år og har vokst opp i Molde. Etter videregående flytta jeg til Trondheim og begynte på en bachelorgrad i samfunns- og idrettsvitenskap ved NTNU og et studie for yngre ledere i idretten på Norges idrettshøgskole i Oslo. Bacheloroppgaven min handler om tilrettelagt aktivitet. Etter bacheloren studerte jeg litt psykologi. I ettertid har jeg innsett at jeg burde ha studert litt sosiologi istedenfor. Det får bli senere. Jeg har en mastergrad fra NTNU i studier av kunnskap, teknologi og samfunn, eller STS, som vi sier på stammespråket. Temaet for masteroppgaven min er ung medbestemmelse i norsk idrett. Samtidig som jeg skrev oppgaven deltok jeg på et mentorprogram for unge ledere i idretten, hadde praksis hos Trøndelag idrettskrets, var medlem i styret til et særforbund og jobba med tematikken ung medbestemmelse som fulltidsansatt i et annet særforbund. For meg har engasjementene i idretten og idrettsstudiene styrket hverandre gjensidig, og jeg gleder meg mye over den innsikten kombinasjonen gir av kunnskaper, erfaringer og muligheter til å være med å påvirke i idretten. Underveis i studiene har jeg også hatt noen oppdrag for høgskolen i Molde. Høsten 2022 begynte jeg å jobbe som vitenskapelig assistent i forskningsgruppa hos Nord universitet.

Hva er dine forskningsinteresser?  

Jeg er først og fremst opptatt av temaer som berører idrettspolitikk og idrettsdemokrati, og det som på godt norsk kalles governance. Jeg har en spesiell interesse for ung medbestemmelse i idrettsorganisasjoner, særlig hvordan unge kan delta i idrettspolitikk og hvordan unge kan bidra i utvikling av sin idrett. En av tingene jeg har vært opptatt av etter å ha skrevet masteroppgaven er å utvikle møteplasser der ressurspersoner som ledere kan møtes på tvers av alder. Det er veldig fint med egne tilbud for unge ledere og kvinner med lederverv, men ledere trenger også å utvikle nettverk på tvers av alder og kjønn. Ja takk til begge deler.

Underviser du i noen fag?

Jeg underviser ikke denne høsten, men våren 2023 underviser jeg i et innføringsemne på idrettsstudiene ved høgskolen i Molde. 

Hva er din favorittidrett?

Det må vel være padling det. 

Hva er ditt skjulte talent?   

Godt spørsmål! Jeg vet ikke om det er et skjult talent, men jeg er ganske god til å komme i kontakt med folk og er ikke så veldig beskjeden på det området. 

Hva forsker du på akkurat nå?

Jeg jobber med to prosjekter, som begge belyser temaene idrettspolitikk og idrettsdemokrati. Et av prosjektene er en artikkel som tar utgangspunkt i intervjuer jeg gjorde i masteroppgaven min. I masteroppgaven intervjuet jeg ansatte i administrasjonen på særforbundsnivå i norsk idrett. Nå i høst har jeg gjort noen flere intervjuer med  ansatte i særforbund. Det har jeg lært masse av! Jeg er også involvert i et samarbeidsprosjekt mellom RESPONSE og Nordland idrettskrets. I høst har vi lagd og publisert en spørreundersøkelse som alle medlemmer i idrettslag i Nordland kan svare på. Nå i desember har vi også vært på skolebesøk for å markedsføre spørreundersøkelsen. Vi ønsker blant annet å finne ut hvem som deltar og på hvilke måter folk deltar i idrettsdemokratiet i Nordland.  
    

List opp noen nylige publikasjoner: