Egil Trasti Rogstad

Bli bedre kjent med universitetslektor Egil Trasti Rogstad!

Hva er din (akademiske) bakgrunn?

Jeg er født og oppvokst i Bodø. Den akademiske bakgrunnen min startet med en bachelorgrad i journalistikk ved Nord universitet (eller Universitet i Nordland som det het den gang). Etterpå jobbet jeg litt over tre år som sportsjournalist samtidig som jeg tok en samlingsbasert master i samfunnsvitenskap med fordypning i journalistikk, også denne ved Nord universitet. I 2019 startet jeg på doktorgraden min i sosiologi, og helt i starten av 2023 fikk jeg denne endelig godkjent med planlagt disputas i februar. I januar 2023 startet jeg samtidig i ny stilling som universitetslektor i digital medieanalyse tilknyttet mastergraden i journalistikk og kommunikasjon ved Nord universitet.

Hva er dine forskningsinteresser?

Til nå har jeg først og fremst jobbet med problemstillinger knyttet til kjønn og ulikhet, esport og sportsmedia.

Hvilke fag underviser du i?

Våren 2023 underviser jeg i sosiologi og metode på bachelornivå. Fra og med høsten 2023 vil jeg undervise i metode og digital medieanalyse på masternivå. I tillegg veileder jeg studenter på bachelor i journalistikk og HRM.

Hva er din favorittidrett?

Det er nok fotball som ligger mitt hjerte nærmest og som jeg bruker mest tid på, men jeg har også mange år bak meg som aktiv innebandy-spiller. I tillegg kommer jeg fra en familie med sterke skihopp- og friidrettstradisjoner, så alt i alt har jeg en ganske bred og variert interesse for idrett og sport.

Hva er ditt skjulte talent?

Etter mange timer på hjemmekontor og stengte treningssentre under pandemien har jeg faktisk blitt ganske god på yoga!

Hva forsker du på akkurat nå?

Jeg har akkurat avsluttet doktorgradsprosjektet mitt, som belyser kjønn og ulikhet i esport. Fremover tenker jeg å bruke litt tid på å få publisert den siste artikkelen i denne avhandlingen og skrive et bokkapittel basert på data fra prosjektet som jeg ikke fikk tid til å benytte meg av. I tillegg er jeg involvert i et nordisk forskningsprosjekt, Women in a digitized sports culture, som undersøker hvordan digitalisering og idrettsteknologi former kvinners rammevilkår og karrieremuligheter som utøvere, trenere og dommere i idretten.

List opp noen nylige publikasjoner:

  • Rogstad, E. T. (2021). Gender in eSports Research: a Literature Review, European Journal for Sport and Society. https://doi.org/10.1080/16138171.2021.1930941
  • Rogstad, E. T. & Skauge, M. (2022). The Importance of Female Characters in Virtual Sports: A Quantitative Analysis of Players’ Perceptions of Gendered Character Representations in Sports Video Games. I A. Tjønndal (red.), Social issues in esports (pp. 65-80). Routledge.
  • Rogstad, E., Blaalid, B. & Tjønndal, A. (2021). Hvem inkluderes? Et kjønnsperspektiv på IOCs strategi for e-sport i OL. I A. Tjønndal (red). Kjønn, ledelse og politikk i norsk idrett (s. 211-224). Fagbokforlaget.