Maja Nilssen

Bli bedre kjent med førsteamanuensis Maja Nilssen!

Hva er din (akademiske) bakgrunn?

Jeg er opprinnelig fra Sør-Helgeland (nærmere bestemt Bindal), men har bodd i Bodø de siste ti årene. Min akademiske bakgrunn startet ved det som da var Høgskolen i Bodø, hvor jeg tok et årsstudium i engelsk. Videre tok jeg et par bachelorgrader ved UiO i henholdsvis Europeisk og Amerikansk områdekunnskap, og statsvitenskap. Etter noen år i Oslo flyttet jeg tilbake til Bodø, hvor jeg tok en master i politikk og samfunnsendring ved Universitetet i Nordland, som det het den gang. Jeg jobbet så et år som administrativt ansatt ved handelshøyskolen her på universitetet, før jeg i 2016 begynte på en doktorgrad i sosiologi her ved Nord universitet, og disputerte i 2019. Siden den gang har jeg vært ansatt ved universitetet, og jobber i dag meg utdanning innen HRM (Human Resource Management).

Hva er dine forskningsinteresser?

Mine forskningsinteresser er i stor grad knyttet til innovasjon i offentlig sektor, med særlig vekt på offentlig styring, forvaltning, og samarbeid.

Hvilke fag underviser du i?

Jeg underviser i emnene Innovasjon i tjenesteyting, Human Resource Management, Organizational practices and perspectives, og Introduksjon til sosialt arbeid (hvor jeg da foreleser om velferdspolitikk). I tillegg veileder jeg studenter på bachelor og master i HRM.

Hva er din favorittidrett?

Jeg må nok si Handball, da jeg selv har vært aktiv innen denne idretten som barn/ungdom. Men fotball er også noe jeg har drevet med i oppveksten, og syns det er spennende å følge med i internasjonale mesterskap, og så klart Bodø Glimts kamper i inn og utland.

Hva er ditt skjulte talent?

Jeg spiller i korps – bassklarinett (det er bare en stor klarinett, for dem som lurer), og har gjort det i mange år. Jeg trives veldig godt med å spille i et ensemble, og har siden videregående spilt i Bodø Harmunimusikk.

Hva forsker du på akkurat nå?

Jeg er for tiden involvert i et forskningsprosjekt om deltagelse i Nordlandsidretten med andre forskere fra RESPONSE. Og så har jeg vært så heldig å få redigere ikke bare én, men to, bøker sammen med Anne Tjønndal og Anne Kamilla Lund om bærekraft- Den første boka kom ut i slutten av 2022, og heter Bærekraft i idrett og frivillighet (her er mange fra forskningsgruppa forfattere av ulike kapitler!). Den andre antologien er i prosess, og tenkes utgitt i år. Den har tittelen Samskapt bærekraft: Flerfaglige organisasjons- og ledelsesperspektiver. Ellers jobber jeg med to artikler og et bokkapittel om: (1) Hvordan lokale myndigheter kan styrke sin rolle i lokal utvikling gjennom samarbeid og innovasjon, (2) hvordan innovasjon i offentlig sektor kan føre til en ny vei og et nytt narrativ for og om lokale myndigheter, og (3) Den smarte byen i Nord: Hvordan kombinere teknologi, humankapital og samarbeidsdrevet styring?

List opp noen nylige publikasjoner:

  • Nilssen, M., & Hanssen, G. S. (2022). Institutional innovation for more involving urban transformations: Comparing Danish and Dutch experiences. Cities, 131. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cities.2022.103845
  • Lund, Anne Kamilla; Nilssen, Maja. Bærekraft i idrett og friluftsliv (2022). I: A. Tjønndal, A. K. Lund og M. Nilssen (red.). Bærekraft i idrett og friluftsliv. Universitetsforlaget.
  • Tjønndal, A., Lund, A. K., og Nilssen, M. (2022). Bærekraft i idrett og friluftsliv: Sammenlikninger på tvers av studiene. I: A. Tjønndal, A. K. Lund og M. Nilssen (red.). Bærekraft i idrett og friluftsliv. Universitetsforlaget.