Sigbjørn Børreson Skirbekk

Bli bedre kjent med stipendiat Sigbjørn Børreson Skirbekk!

Hva er din (akademiske) bakgrunn?  
Jeg er født og oppvokst i Kvæfjord. I barndommen spilte jeg fotball, som bidro til at jeg endte opp på idrettslinja på VGS, også det i Kvæfjord. Jeg så alltid for meg at jeg skulle studere/jobbe med noe tilknyttet idrett, og derfor tok jeg en bachelorgrad i Samfunns- og idrettsvitenskap ved NTNU i Trondheim. Det ga mersmak. Jeg tok en mastergrad i Idrettsvitenskap ved samme sted, som jeg var ferdig med våren 2020. I løpet av tiden på NTNU jobbet jeg som læringsassistent, hovedsakelig i emner tilknyttet samfunnsvitenskapelig forskningsmetode. Jeg har også tatt et år Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) som jeg tok året før jeg flyttet til Bodø og begynte som stipendiat i sosiologi.  

Hva er dine forskningsinteresser og/eller viktigste interesseområder innenfor fagfeltet? 
Forskningsinteressene mine omfatter flere aspekter ved idretten, og det er mye jeg synes er interessant! Per nå arbeider jeg mest med kjønn, ulikhet og idrettsteknologi.  

Hva er din favorittidrett? 
Fotball. EYA TIL!

Hva er ditt skjulte talent?
Har noen timer med MarioKart på Nintendo, så går for det!

Hva forsker du på akkurat nå? 
Jeg driver med et doktorgradsprosjekt om implementeringen av videodømming (VAR) i norsk toppfotball. I forbindelse med det skriver jeg våren 2023 på en artikkel og et bokkapittel. Jeg er også del av et større forskningsprosjekt/forskningsnettverk kalt «Women in A Digitized Sports Culture» som undersøker hvordan en stadig økende digitalisering og teknologibruk i idrett har betydning for kvinners arbeidsvilkår og rammebetingelser i rollen som utøvere, trenere, dommere og sportsjournalister.