Kommende hendelser

Populære sider

Statistikk og analyse

Store frafallstall er ofte utløsende for at et lærested eller et fagmiljø vil starte et arbeid for å sikre at flere studenter lykkes i studiene. Gode statistikker over frafallet er derfor av stor verdi, men det er en rekke utfordringer man må være klar over når man arbeider med et slikt tallmateriale.
Klikk her for en oversikt over tekster om temaet «Statistikk og analyse»
Se Ideas2evidence sin rapport om studentflyt og frafall fra september 2017
 
Se også tall-statistikk-frafall under ressurser