Arrangementer 2021

I 2021 ble det gjennomført fire nettsamlinger, en digital workshop og et fysisk arbeidsseminar. Årskonferansen som var planlagt avholdt fysisk 6-7 desember 2021 ble dessverre avlyst pga. Covid-19, men Ed Forster hadde en digital keynote for de som var påmeldt konferansen da dette allerede var en del av programmet.

Februar 

Nettsamling 04.02.21 – Inkluderende digitalisering – hva har vi lært av korona?

April 

Nettsamling 08.04.21 – Hva gjør vi med studentpakken?

Mai

Digital workshop 06.05.21 – Mottak og førstesemester 2021

Juni

Nettsamling 03.06.21 – Studentengasjement: ansvar, roller og strukturer

September

Nettsamling 02.09.21 – Mer arbeidslivsrelevans i utdanningene. Hvorfor? Hvordan?

November

Arbeidsseminar 3-4.11.21 – Levende campus 

Desember

Årskonferanse 6 – 7.12.21 – AVLYST

Digital keynote 7.12.21 – DIGITAL KEYNOTE – ED FOSTER ON LEARNING ANALYTICS