Kommende hendelser

Populære sider

Historie

Prosjektperiode
9. januar 2015 var over 60 deltagere fra 20 læresteder og samskipnader samlet i Bergen. Hensikten var å drøfte utfordringene med det store frafallet i høyere utdanning og muligheten for å opprette et nettverk for deling av kompetanse.

Det ble der enighet om å nedsette et interimsstyre som skulle utarbeide et mer detaljert forslag til hvordan et slikt nettverk kunne organiseres og finansieres. Interimstyret la frem sitt forslag i november 2015. Deretter fulgte en periode med formelle avklaringer hvor blant annet ordet nettverk ble endret til prosjekt før det ble det sendt ut en formell invitasjon i månedsskifte juni/juli 2016 til alle læresteder og samskipnader i Norge med 15. september 2016 som frist til å svare om de ønsket å bli med.

Prosjektet Kompetansedeling for studenters suksess i høyere utdanning startet formelt opp 01.01.2017 med en prosjektperiode ut 2019.

Nettverksperiode
Prosjektet ble evaluert av NORCE og etter Evalueringssamlingen i juni 2019 bestemte daværende Styringsgruppen, sammen med medlemsinstitusjonene og delstillingene i prosjektet, for at prosjektet skulle fortsette som et nettverk med noen endringer. Dette førte til at Kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning startet formelt opp 01.01.2020, med følgende medlemsinstitusjoner påmeldt hittil.

 

Spin-off!
Nettverket skaper en møteplass for ansatte i hele sektoren: høyere utdanning. Seminarer, konferanse og nettsider gir deltagerne en mulighet til å drøfte mange aspekter av det de arbeider med. Noen ganger gir dette spennede spin-off effekter med nye samarbeid, felles tiltak og lignende. Les om et eksempel på en spin-off her!