Arrangementer 2022

Velkommen til nettverkets arrangementkalender for 2022!

Gjennomførte arrangementer:

Februar

Nettsamling 03.02.2022 – Campusmottak og førstesemester

April

Nettseminar 07.04.2022 – Konsekvenser av krigen i Ukraina for norsk UH 

Europeisk konferanse 20-22.04.2022 (Østerrike) – EFYE konferanse

Mai

Nettseminar 12.05.2022 – Usynlig studentkompetanse

Juni

Arbeidsseminar, Kristiansand 01-02.06.2022 – Mentorordningen og “suppleringspakken”  

August/september

Arbeidsseminar, Oslo 31.08-01.09.2022 – Frivillighet – støtte og opplæring

November 

Nettseminar 03.11.2022 – Trepartssamarbeid 

Desember

Årskonferanse 2022 (Trondheim, NTNU) 05-06.12.2022 – Årskonferanse 2022