Kommende hendelser

Populære sider

Sekretariatet

Nettverket er satt opp med egne stillingsressurser og et eget budsjett for å sikre en kontinuerlig drift innenfor nettverksperioden, et likt tilbud til alle læresteder, en mulighet for alle læresteder til å være med og ikke minst sikre riktig kompetanse til å drive nettverket.

Sekretariatets relasjon til Styringsgruppen

  • Bistå Styringsgruppen slik at denne kan ivareta sitt ansvar og sine oppgaver
  • Koordinere aktivitetene og gi Styringsgruppen jevnlig informasjon om arbeidets
  • Forberede og legge frem saker til møter i Styringsgruppen
  • Ivareta det operative ansvaret for intern kommunikasjon og informasjon i vedtatt kommunikasjonsplan
  • Arrangere årlige samlinger for Ressurspersonene
  • Foreslå og kvalitetssikre aktiviteter opp mot prosjektets overordnede mål, mandat og fremdriftsplaner
  • Foreta avklaringer med Styringsgruppen om problemstillinger og uavklarte spørsmål i forbindelse med rammer trukket opp av Styringsgruppen
  • Bistå Styringsgruppen med planlegging, skriving og design av prosesser relatert til framdriften i arbeidet
  • Ivareta det operative arrangementsansvaret for aktiviteter vedtatt av Styringsgruppen (f.eks. konferanser og arbeidsseminar)

 

Ellen Marie Sæthre-McGuirk
Sekretariatsleder

Ansvar for daglig drift av nettverket og oppfølging av øvrige stillinger. Bidra med innlegg på nettsidene, moderere og svare på spørsmål i diskusjonsforum. Initier aktiviteter i tråd med de prioriteringene Styringsgruppen legger opp til. Søke å hente inn midler fra andre bidragsytere og sponsorer. Sæthre-McGuirk er i resterende 50% av stillingen professor ved fakultetet for lærerutdanning, kunst og kulturfag ved Nord universitet.

Karoline Amundsen Wik
Administrativt ansvarlig

Sekretær for styringsgruppen og ansvarlig for å utforme saksforelegg til møtene i Styringsgruppen. Bidra under planlegging og gjennomføring av arbeidsseminar, nettsamlinger og konferanser. Administrering av medlemssystemet og oppfølging studentmedarbeidere. Wik er i sine resterende 25% ansatt i studiedirektørens stab ved Nord universitet.

Studentmedarbeidere
Nettverket vil i stor utstrekning engasjere studenter til å bistå med ulike oppgaver rundt nettsider, arbeidsseminar, konferanser mm. Hvilke læresteder studentene er fra vil variere fra arrangement til arrangement og oppgaven de skal løse.

Benytt e-posten post@studenterssuksess.no ved henvendelser.