Arrangementer

En av de viktigste oppgavene til nettverket er å tilrettelegge for kompetansedeling og nettverksbygging gjennom å arrangere workshop, kurs og konferanser.

Her vil du finne oversikt over alle kommende arrangementer i nettverket, men også info og relevant materiell fra tidligere arrangement som har vært avholdt.

Kommende arrangement i nettverket:

Tidligere arrangement i nettverket: