Kontakt oss

Sekretariatsleder/ansvarlig redaktør : June Borge Doornich
Administrativt ansvarlig: Karoline Admundsen Wik
E-post: post@studenterssuksess.no