Kommende hendelser

Populære sider

Om nettverket

Nettverket skal bidra til at universiteter og høgskoler kan drive et systematisk arbeid for å sikre at flere studenter fullfører sin utdannelse og oppnår sin grad, i henhold til institusjonenes kvalitetskrav. Dette skal gjøres gjennom å jobbe for å fremme samarbeid og innsikt på tvers av institusjoner, fag og profesjon. Aktiviteten vill være forskningsbasert, men skal først og fremst ha en praktisk tilnærming ved deling av arbeidsmåter og tiltak. Les mer om nettverket HER.