Arrangementer 2023

Gjennomførte arrangementer:

Nettseminar 09.02.2023 – Studentmottak og ansvarsfordeling

Nettseminar 16.03.2023 – Studentsjokket: glansbildet og realitetene

Nettseminar 20.04.2023 – Hvordan legger vi til rette for studentmedvirkning?

Nettseminar 04.05.2023 – Finnes egentlig heltidsstudenten og hva trenger alle de andre?

Fysisk arbeidsseminar 08-09.06.2023 (Bergen) – Studentenes livsløp: rammene for at studentene skal lykkes

Fysisk arbeidsseminar 07-08.09.2023 (Tromsø) – Universelt utformet læringsmiljø

Nettseminar 09.11.2023 (NY dato!) – Kommunikasjon og kamp om studenters oppmerksomhet

Årskonferanse 05-06.12.2023 (Bodø) – Siste forbruksdag? Student 2.0 – fremtiden er nå.