Ressurspersoner

Nettverket har én ressursperson knyttet til hver av våre 20 medlemsinstitusjoner. Vedkommende har bl.a. ansvar for å være organisasjonens kontakt overfor nettverket og spille inn kompetansebehov det er behov for å gi tilbud på. Ressurspersonene spiller også en viktig rolle i utarbeidelse og gjennomføring av nettverkets arrangement. 

Sittende ressurspersoner:

 • OsloMet – storbyuniversitetet: Hedda Eline Rand (heddaeli@oslomet.no)
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet: Line Oksnes (line.oksnes@nmbu.no)
 • Høgskolen i Innlandet: Iben Kardel (iben.kardel@inn.no)
 • Nord universitet: Malin Olsen (malin.b.olsen@nord.no)
 • Høgskolen i Molde: 
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet: Nora-Marie Brattebø (nora-marie.brattebo@ntnu.no)
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet: Ingvild Lorentzen (ingvild.lorentzen@uit.no) 
 • Universitetet i Agder Hanne Andersen-Steinsland: (hanne.andersen-steinsland@uia.no)
 • Høyskolen på Vestlandet: Øystein Backelin (oystein.backelin@hvl.no)
 • Handelshøyskolen BI: Ragnhild Wiik (ragnhild.wiik@bi.no)
 • Universitetet i Sørøst-Norge: Øyvind Bakke (oyvind.bakke@usn.no)
 • Høgskolen i Østfold: Solveig Berge (solveig.berge@hiof.no)
 • VID vitenskapelig høgskole: Kristin Johansen (kristin.johnsen@vid.no)
 • Studentsamskipnaden i Innlandet: Eva Tveit (eva.tveit@sinn.no)
 • Studentsamskipnaden i Volda: Eli Anne Løksa (loksae@sivolda.no)
 • Studentsamkipnaden i Molde: Eva-Merete Otterlei Børstad (eva-merete@simolde.no)
 • SiT – Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim: Veronica Skjetlein (veronica.skjetlein@sit.no)
 • Studentsamkipnaden på Vestlandet (SAMMEN): Tine Ø. Blomfeldt (Tine.Blomfeldt@sammen.no)
 • Norges Arktiske studentsamskipnad: Line Vråberg (line.vraberg@samskipnaden.no)
 • Studentinord: Marthe Aas Hauge (mah@studentinord.no)
 • Studentsamskipnaden i Agder: Sunniva Fekjær (sunniva.fekjaer@sia.no)
 • Samskipnaden SiO: Karin Erichsen (karinmagdalena.erichsen@sio.no)
 • Samskipnaden i Ås: Kristine Brandhøj Bakke (kbb@sias.no)
 • Samskipnaden i Østfold: Marlene Mathisen (marlene@hiof.no)