Kommende hendelser

Populære sider

Ressurspersoner

Nettverket har  én ressursperson knyttet til  hver av våre 20 medlemsinstitusjoner. Vedkommende har bl.a. ansvar for å være organisasjonens kontakt overfor nettverket og spille inn kompetansebehov det er behov for å gi tilbud på.

Sittende ressurspersoner

Samskipnad

Annet

  • Norsk studentorganisasjon: