Kommende hendelser

Populære sider

Ressurspersoner

Nettverket har én ressursperson knyttet til hver av våre 20 medlemsinstitusjoner. Vedkommende har bl.a. ansvar for å være organisasjonens kontakt overfor nettverket og spille inn kompetansebehov det er behov for å gi tilbud på. Ressurspersonene spiller også en viktig rolle i utarbeidelse og gjennomføring av nettverkets arrangement. 

Sittende ressurspersoner: