Kommende hendelser

Populære sider

Organisering og drift

Nettverket er satt til å rullere mellom medeiende organisasjoner hvert 2. år. Nettverket er i det daglige drevet av et sekretariat som rapporterer til og får sine prioriteringer fra styringsgruppen.