Kommende hendelser

Populære sider

A-6 Studenter i faresonen for å slutte på studiet

Lenke til presentasjonen

Helge Sigurd Hansen, Universitetet i Oslo
Hansen er seniorrådgiver ved Avdeling for fagstøtte, seksjon for forvaltning av forskning og utdanning. Hansen er utdannet cand.polit med sosiologi hovedfag. Hovedoppgaven er analyse av utdanningsdata. Analysearbeidet omfatter informasjon fra databaser, egne og andres undersøkelser. I sin tur benyttes analysene i samarbeid med fakultetene og studieprogrammene for å bedre studentgjennomstrømningen.
Oppsummering
Sektoren vår har i lengre tid forsøkt å forutsi hva som kjennetegner studenter som kan komme til å slutte på studiet. Ved hjelp av store datamengder og store analyser kan vi få erfaring slik at vi kan «sile» ut studenter som erfaringsmessig befinner seg i faresonen for å slutte i studiet. Hvilke faktorer bør vi fokusere på?
Sammendrag (Abstract)
Dette temaet har fått stor oppmerksomhet  både i Europa og USA. Grunnen er åpenbar. Frafallet fra høyere utdanning er svært høyt og det er behov for å finne tiltak som kan settes inn for å øke antall studenter som gjennomfører graden sin. Dataverktøy og økte analysemuligheter har gitt oss muligheten til å benytte store datamaterialer som lettere enn tidligere kan trekke ut tendenser av materialet. Slikt arbeid forgår innen det fagområdet som fått navnet «Big Data». Også i litt mindre målestokk har det forgått interessante arbeider som gir oss økende kunnskap om hva som karakteriserer studenter som står i faresonen for å falle fra. Det er slike karakteristika som arbeidsseminaret vil behandle.
Arbeidsseminaret vil i høy grad forsøke å få til en samtale, i plenum eller i grupper, der deltagerne kan komme med forslag til hvilke faktorer som er mest aktuelle for å «sile» ut studenter der sannsynligheten for frafall er tilstede.