Registrering i Kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning

Nettverket retter seg i første omgang til ansatte og tillitsvalgte studenter i høyere utdanning som har et ansvar for å tilrettelegge slik at flest mulig studenter lykkes med studiene sine. Dette skal altså være en plattform for å tilrettelegge rammene rundt undervisningen, slik at gode didaktiske opplegg skal ha de beste muligheter til å fungere optimalt.

Alle som mener de kan ha et utbytte av nettverket kan registrere seg uavhengig av om de er ansatt i en organisasjon som bidrar økonomisk. Det er gratis å registrere seg som deltaker i nettverket.

Dersom du har spørsmål til registreringen, ønsker å endre din informasjon i etterkant eller vil trekke deg fra nettverket, kan du ta kontakt på e-post:
Bakgrunnsinformasjon
Om din aktivitet i nettverket