Kommende hendelser

Populære sider

AVLYST – årskonferansen 2021

Årskonferansen 2021 i Kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning må dessverre avlyses.
Som følge av utviklingen i smittesituasjonen, nasjonale tiltak og lokale påbud i Oslo, samt beslutninger fra OsloMet sin beredskapsgruppe i dag, har nettverkets styringsgruppe besluttet at årskonferansen avlyses.
Et av konferansens sentrale mål var nettverksbygging og innholdet var lagt opp deretter. Det er derfor ikke planlagt noen digitale reserveløsninger de aktuelle dagene. Vi vil imidlertid kunne tilby Keynoten med Ed Foster digitalt tirsdag 7. desember kl. 10:00-11.00 via zoom. Lenke for dette er sendt ut til alle påmeldte.
Vi hadde gledet oss til disse dagene sammen med kolleger landet rundt og vi er sammen med dere svært skuffet. Spesielt beklagelig er dette for dere som har brukt mye tid på å forberede innlegg. Gi oss beskjed om det er greit at vi legger ut presentasjonene deres på nettsidene.
Nettverket vil se på muligheter i året som kommer for å få presentert en del av innleggene på nettsamlinger, fysiske seminar og ikke minst får vi en ny mulighet på årskonferansen 5.-6. desember 2022 (sett av datoene).
 
Husk å avbestille reise, hotell o.l.
Vi satser på at utfordringene med pandemien skal bli mindre fremover at vi ser flest mulig av dere på nettverkets arrangement i 2022.