Kommende hendelser

Populære sider

Dag 2 Seminar

Dag 2, eller seminardelen av mentorsamlingen, starter allerede dag 1 med nettverksbygging mellom deltagerne som skal være med dag 2. Hensikten her er å bli godt kjent med kolleger landet rundt  som arbeider med lignende ting som deg, slik at dere også etter samlingen kan bruke hverandre når dere trenger tips eller noen å diskutere problemstillinger med. Det benyttes en «icebreaker» som også benyttes flere steder ved mottak av nye studenter.  Så her kan du også hente praktiske tips til å starte sosialiseringsprosesser.
Seinere på kvelden vil også middagen og sosialt samvære sikre at deltakerne på seminaret blir kjente og relativt trygge på hverandre, slik vil vi få et enda bedre utbytte av diskusjonene neste dag.
Dag 2 starter med gruppearbeid. Disse gruppene er satt sammen slik at man fortrinnsvis skal kunne diskutere med deltagere fra andre læresteder. Her deler man egne erfaringer og planer med egne mentorordninger og utfordringer/fordeler som kom frem i innleggene dagene før.
Etter gruppearbeidet blir det samling i plenum hvor gruppene trekker frem spesielt gode løsninger.
Deretter blir det samling i team der man arbeider frem planer for utvikling av egne mentorordninger.
Teamene vil da være de teamene man selv har meldt seg på i, eller team satt sammen av deltagere som har tilsvarende planer for sine mentorordninger.
Det blir deretter en samling i plenum der teamene legger frem sine planer og får feedback fra de andre deltagerne.
Delta som team
Det vil telle positivt dersom man stiller med et team som sammen kan dele erfaringer på arbeidsseminaret og ta med seg «hjem» konkrete planer om endringer og tiltak. Et typisk team kan være en utdanningsleder, en administrativt ansatt som til dagen samarbeider med utdanningslederen og en tillitsvalgt student som er knyttet til den samme utdanningen. For noen vil det også være aktuelt å ha med en ansatt i samskipnaden eller fra biblioteket.