Kommende hendelser

Populære sider

Sentral litteratur og nyttige nettsider

Her er en oversikt over relevant litteratur og nyttige nettsider om utfordringene som ligger til grunn for prosjektet. Send gjerne tips til nfye@uib.no om litteratur eller nettsider som bør være med her.

Litteratur
Vi anbefale følgende arbeider som et utgangspunkt for å få et overblikk over utfordringene vi står overfor. Tre av arbeidene er fra USA og er relativt gamle. Det er kommet nyere versjoner, men arbeidet med disse problemstillingene har kommet noen tiår lengre ved en rekke amerikanske universitet. Derfor er denne litteraturen like aktuell ved europeiske universitet i dag. For mer aktuell litteratur, også norsk og europeisk, vil vi anbefale litteraturlisten i Sæthre sin bok.

  • Astin, A.W. (1993). What Matters in College: Four Critical Years Revisited. San Francisco: Jossey-Bass.
  • Pascarella, E., Terenzini, P. (1991). How College Affects Students: Findings and Insights from Twenty Years of Research. San Francisco, Jossey-Bass Inc.
  • Sæthre, H. Å. (2014) Å tilrettelegge for at studentene skal lykkes. Bergen: Haas1 – forlag
  • Tinto, V. (1993). Leaving College: Rethinking the Causes and Cures of Student Attrition. 2nd Edition, Chicago: University of Chicago PressEdit
Nettsider
Bli inspirert ved å ta en tur innom disse nettsidene.