Kommende hendelser

Populære sider

Evalueringer

Alt frafallsarbeid krever kontinuerlig evaluering og analyse av gjennomføringen for å justere, fjerne eller innføre nye tiltak. Dette både fordi tiltakene i regelen fungerer noe annerledes i praksis enn man hadde tenkt på forhånd, at tiltakene fungerer bedre for noen grupper av studenter enn for andre, at rammebetingelsene endres og fordi studentene endrer seg over tid.
Det viser seg også at studenter som blir spurt om sitt syn føler seg mer sett, noe som i seg selv bidrar til en positiv opplevelse som bedrer forholdet til studiet. Denne effekten blir selvsagt størst dersom studentene også ser at innspillene blir fulgt opp i praksis.
Stikkord:
– Kontinuitet
– Å se studentene
– Fokusgrupper
– Spørreundersøkelser
Klikk her for en oversikt over tekster om temaet «Evalueringer»