Kommende hendelser

Populære sider

Fagtilbud, tilrettelegging og informasjon

Har man fått til et førstesemester som fungerer godt for studentene vil dette gi gunstige resultater som man kan bygge på og se effekter av utover i studiet. Men det betyr ikke at man kan glemme å følge opp studentene i seinere semestre. Mange praktiske forhold blir fort selvfølgeligheter for studentene sammen med måter ting «gjøres på» ved lærestedet. De fleste har også skaffet seg et sosialt nettverk med medstudenter. Sosiale relasjoner endres imidlertid kontinuerlig og det trengs bevisste tiltak for at ikke noen skal falle utenfor, spesielt i de første årene. Motivasjonen for studiene bør også styrkes. I dette motivasjonsarbeidet blir det viktig å integrere studentene best mulig i fagmiljøet og på lærestedet.
Stikkord:
– Møte faget tidlig
– Logisk rekkefølge i studieplanen
– Å stille krav
– Antall studenter
– Studieprogresjon
– Programmøter
– Koordiner
– Blokk- eller parallellundervisning
– Timeplanlegging
trinnene
Klikk her for en oversikt over tekster om temaet «Fagtilbud, tilrettelegging og informasjon»