Finnes egentlig heltidsstudenten og hva trenger alle de andre?

I denne presentasjonen tar jeg opp dette spørsmålet igjen, som en fortsettelse av Kompetansenettverkets nettseminar i mai 2023 med samme tittel. Ideen om en heltidsstudent står sterkt i sektoren, og flere av våre prosesser og institusjonelle rammer er bygget opp rundt denne student-typen. Men finnes egentlig heltidsstudenten? Og hva med alle de andre? Hva trenger de for å lykkes?

Om innleder:

Ellen Marie Sæthre-McGuirk er prorektor for utdanning, professor og merittert underviser. Hun har lang fartstid i høyere utdanning og i kultursektoren, og har blant annet vært Sekretariatsleder ved KNSS, Senter- og forskningsleder ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og direktør ved Rogaland Kunstmuseum. Hun disputerte sin doktorgrad i filosofisk estetikk og kunsthistorie ved Katholieke universiteit i Leuven, Belgia i 2003 og har også fullført en Master i Europeiske studier (juss og europeisk kulturhistorie) ved samme universitet og en Bachelor med to fordypninger (Masse kommunikasjon og Kunsthistorie) fra USA. Hun har hatt flere oppdrag fra NOKUT til å vurdere utdanninger og institusjoner, samt ledet det faglige vurderingsarbeidet av fleksible utdanninger for DIKU i to omganger og vært ekstern ekspert for å vurdere både Erasmus+ og EU-forskningssøknader.