Kommende hendelser

Populære sider

Finnes egentlig heltidsstudenten og hva trenger alle de andre?

Nettseminar 4. mai 2023 kl. 12.15-14.00

Heltidsstudenten finnes på papiret, men gjør den det i praksis? Samfunnet og utdanningssektoren er i stadig endring, og det er tilsynelatende store forskjeller på hva som kan kategoriseres som en heltidsstudent i 2023. Kanskje er ikke sektoren tilstrekkelig tilrettelagt for å imøtekomme disse nye rammene og studentene – med mer variasjon i studentmassen, forventninger om livslang læring og samfunnets økende økonomiske pressområder.  

Hvordan påvirkes studentene av rammene som er rundt dem? Hva har det å si for gjennomføringsgraden og studentenes psykiske helse? Og hva betyr dette for måten studentene bruker våre lærersteder og samskipnader? Betyr dette at studentenes tilgang på verktøy, deres behov for fleksibilitet og kommunikasjon samt deres ønske om tilgang på tjenester, kan være noe annet enn det de er i dag?  

På dette seminaret reflekterte vi rundt hvordan dette angår lærerstedene og samskipnadene. Hva kan lærersteder og samskipnader gjøre for å bedre rammene for studentenes suksess? 

Program

Seminaret startet med flere spennende innlegg før innleggsholderne ble invitert til en panelsamtale om tematikken.

Hva vet vi egentlig om dagens studenter basert på data?
ved Maj-Lisa Lervåg, seksjon for utdannings- og kulturstatistikk ved SSB. Se presentasjon her!
Hvordan opplever samskipnadene studentenes behov og utfordringer?
ved Kristian Drøsshaug, studentrådgiver i Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim
Hvordan opplever lærerstedene studentenes behov og utfordringer?
ved Levi Gårseth-Nesbakk, prorektor utdanning ved Nord universitet
Hvilke behov og utfordringer har studentene?
ved Maya-Katrin Skjeldal, Velferds- og likestillingsansvarlig i Norsk studentorganisasjon
Oversikt over innleggsholdere

Maj-Lisa Lervåg fra SSB presenterte hva vi vet om dagens student, basert på data. Du kan se presentasjonen her:

Det var underveis i nettseminaret mulighet for alle deltagere å sende inn spørsmål og kommentarer i møte-chatten. Noen spørsmål ble besvart i chat og andre under panelsamtalen. Du kan se et utdrag av chatten her: