Kommende hendelser

Populære sider

Fokus på frafall ved fakultet for biovitenskap og akvakultur ved Nord universitet

Skrevet av Tone Rove Nilsen, rådgiver ved FBA, Nord universitet
Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) ved Nord universitet er interessert i å sikre god kvalitet i utdanningen som tilbys. FBA opplever hva vi antar er et høyt frafall av studenter i studieløpet, og gjennom de siste fire årene har vi satt ekstra fokus på gjennomstrømming og frafall ved våre studieprogram. 
Ved fakultet for biovitenskap og akvakultur ved Nord universitet i Bodø har vi i flere år satt fokus på frafall. Ledelsen ved fakultetet ble engasjert og de ønsket at en av rådgiverne satt av tid til å se på frafall, gjennomføring, oppfølging av studenter og komme med forslag til eventuelle tiltak mot frafall. Tilstandsrapport i høyere utdanning (2014) viser at lav gjennomføring og høyt frafall på bachelor- og masternivå er et gjennomgående problem blant norske universiteter og høgskoler. Totalt har bare drøyt 40 % av bachelorstudentene i Norge som begynte høsten 2010 fullført utdanningen sin på tre år. Dette gjelder også for FBA.
Etter initiativ fra ledelsen ved FBA er det satt i gang undersøkelser for å finne ut av status ved fakultetet. Informasjonen som brukes i rapportene som ble laget er hovedsakelig hentet fra FS. Det er laget statistikk over hvor mange studenter som faller fra per studieprogram. Via FS er det lett å få oversikt over hvor mange som trekker seg, ikke tar nok studiepoeng, ikke betaler semesteravgift, slutter osv. FS viser også hvor mange som fullfører fra hvert studiekull. FBA har enda ikke tatt i bruk Tableau, men vi ser for oss at dette verktøyet vil lette oppgaven og gi oss ny kunnskap.
Rapport om utdanningskvalitet, frafall og gjennomføring kan lages med bakgrunn i tall fra FS, resultat fra Studiebarometeret, personlige samtaler med studenter gjennom ForVei, dialogmøter, midtveisevaluering, sluttevaluering og via eksternt panel-vurdering av våre studieprogrammer. Vi har brukt FS til å ta ut tall om hvor mange som får tilbud, hvor mange som takker ja, hvor mange som faller fra før betaling av semesteravgift, hvor mange som faller fra 2. semester, 3. semester osv. Vi lager statistikk over hvor mange som fullfører på normert tid, og hvor mange som bruker ekstra tid. Dette sammenfattes i søylediagram og presenteres på allmøter for fakultetet én gang i året. Alle tall oversendes også programansvarlig for studieprogrammene. FBA ved Nord universitet har fordelen av å være et lite fakultet, noe som gjør at studieveilederne lett kan ha oversikt over klassene og kullene, og får mulighet til å følge opp enkeltstudenter.
Fakultetet har siden 2014 gjennomført ForVei-samtaler med førsteårsstudentene våre. Sammen med statistikk over frafall har samtalene gitt oss verdifull informasjon om årsaker til frafall og tips til mulige tiltak. Etter fakultetet startet opp med dypere frafallstatistikk har vi blant annet satt ekstra fokus på oppstart og mottak av studenter, vi har gjennomført ForVei-samtaler hver februar/mars, vi har innført fagsosiale arrangementer på kveldstid i regi av fakultetet, vi har laget samarbeidsavtale med studentforeningen Nugla med mer.
Ikke bare oppfølging, men også god undervisning
FBA bør ha fokus på både forskning og undervisning. Undervisning av høy kvalitet er viktig for å beholde studenter i studieløp, og for å inspirere og utdanne morgendagens forskere og arbeidskraft. Et godt og fungerende mottak og oppfølging er viktig, men god undervisning er kanskje det aller viktigste for å beholde studentene våre.
Utfordringer
Utfordringen med dette arbeidet er at det gjøres ved ledig tid. Ledig tid er noe studierådgiverne sjelden har, og derfor er det ikke blitt så stort fokus på dette som vi ønsket i utgangspunktet. En ting vi er stolte av å ha fått gjennomført er Forvei prosjektet. Dette har gått 4 år på rad. I 2017 ble det gjennomført i mindre skala grunnet fusjonsprosessen. Vi håper allikevel å styrke dette de kommende år, dersom vi har nok ressurser.