Kommende hendelser

Populære sider

Forkunnskaper – Erfaringer

Hvilken ballast og oppfatning av studiene studentene har når de starter opp vil være av stor betydning for gjennomføring og resultater. Hva som er viktig vil imidlertid variere fra fag til fag og fra studium til studium. Som læresteder er det mulig å påvirke hva studentene har med seg av kunnskaper og ferdigheter, og hva de kjenner til om studiet og lærestedet.
Stikkord som må adresseres:

  • Forkunnskaper
  • Arbeidsvaner
  • Oppfatninger om utdanningen
  • Identitetsprosjekt
  • Målgrupper
  • Nasjonale tiltak
  • Informasjon som leses
  • Realitetsorientering
  • Virkemidler
  • Riktig mengde informasjon til rett tid

Klikk her for en oversikt over tekster om temaet «Forkunnskaper – Erfaringer»