Kommende hendelser

Populære sider

Disse stod bak prosjektet fra starten

Følgende 13 læresteder og 5 samskipnader
sikret driften av prosjektet i starten

Læresteder:
VID vitenskapelige høgskole
Handelshøyskolen Bl
Høgskolen i Innlandet
Høgskulen på Vestlandet
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Universitetet i Stavanger
Nord Universitet
Høgskolen i Oslo og Akershus
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk
Samskipnader
Studentsamskipnaden i Bergen
Norges arktiske studentsamskipnad
Studentsamskipnaden i Innlandet
SiT – Samskipnad for tidl NTNU, HiST, HiG og HiÅ
Studentinord
Alle læresteder og samskipnader i Norge mottok invitasjon til å bli med i eget brev fra Universitetet i Bergen 1. juli 2016.