Interimstyret

9. januar 2015 var over 60 deltakere fra 20 læresteder samlet i Bergen for å drøfte utfordringene med det store frafallet i høyere utdanning og muligheten for å tilrettelegge for deling av kompetanse.

Mye av samlingen gikk ut på å drøfte detaljert hvordan organiseringen skulle være. Det ble der enighet om å nedsette et interimstyre som skulle utarbeide et mer detaljert forslag til organisering og finansieres. Prosjektbeskrivelsen er interimstyrets forslag, og baserer seg i stor grad på det mandatet det fikk fra møtet 9. januar 2015.

Interimstyret som leverte forslaget bestod av:

Anne Sølberg Ellingsen Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Helge Sigurd Hansen Universitetet i Oslo
Jan Frode Lien Handelshøyskolen BI
Kristine Engan-Skei Høgskolen i Bergen (da)
Harald Åge Sæthre Universitetet i Bergen

Jan Frode Lien fra Handelshøyskolen BI kom inn i interimstyret etter at Mari Birkelund Bjørn fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold måtte trekke seg sommeren 2015.

På bildet over ser dere interimstyret etter det siste møtet sammen med viserektor for utdanning ved Universitetet i Bergen, Oddrun Samdal. Fra venstre Helge Sigurd Hansen, Kristine Engan-Skei, Jan Frode Lien, Oddrun Samdal og Harald Åge Sæthre. Anne Sølberg Ellingsen kunne ikke være tilstede