Internasjonal pris til Kompetansenettverket

Bilde fra prisutdelingen.

Kompetansenettverk ble i juni tildelt en høytstående pris for vårt samarbeid for studenters suksess i høyere utdanning.

Nasjonalt kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning ble i juni tildelt en høytstående pris for deres teaminnstas under årets European First Year Experience Conference. Nettverkets 20 partnere fra norske universiteter, høgskoler og samskipnader mottok en pris for deres stødige og viktige kompetanse- og erfaringsdeling, som bidrar til å skape gode rammer for at studentene skal lykkes i deres utdanninger.

Det nasjonale kompetansenettverket har gjort seg kjent nasjonalt og internasjonalt for deres transparente og rause kultur for deling og spredning av god praksis for studenters suksess i høyere utdanning. Kompetansenettverket bryter ned grenser og skaper samarbeid og fellesskap på tvers av institusjoner, samskipnader, fag og profesjoner for å spre god praksis for at studenter skal lykkes.

Årets European First Year Experience Conference (EFYE), ble arrangert i Dundee i Scotland. Det ble utdelt tre priser til personer og grupper som skaper gode initiativer for å sikre studenters suksess. Kompetansenettverket ble tildelt prisen «EFYE Team» for deres innsats med å spre god praksis og bygge felles kompetanseutvikling som sikrer en god opplevelse for spesielt førsteårsstudenter.

Flere av nettverkets ressurspersoner deltok også på EFYE konferansen og fikk anledning til å ta imot den prestisjefylte prisen. Nettverksleder Professor Sæthre-McGuirk er svært glad for prisen som nå er tildelt nettverket fra EFYE.

«Det er en ære å få denne høytstående prisen fra EFYE. Sekretariatet har jobbet målbevisst med å videreutvikle og bygge teamet siden vi overtok nettverket i 2021. Vi har et fantastisk team med særlig kompetente ressurspersoner, som er konstruktive, løsningsorienterte og har mye erfaring fra sektoren. Sammen har vi lagt vekt på kompetanse- og erfaringsdeling på tvers av våre institusjoner, og dette arbeidet har båret frukter som studentene nyter godt av. Det har virkelig vært en glede å få jobbe med dette teamet og kompetansenettverket.»