Kommende hendelser

Populære sider

Keynote: Vi er studenter og en sentral del av laget!

Marte Øien fra Norsk Studentorganisasjoner (NSO) skal være «keynote» på konferansen.

Tid og sted: 10. desember kl. 10:15 – Plenumsal A5

Marte vil snakke om:

Diverse utfordringer og løsninger: Mulige løsninger for frafall, svake resultat og økende antall med psykiske problem, kan være å ikke gjøre studenter til klienter, men til aktive bidragsytere. For eks.:
1. Flere studenter må brukes i undervisningen. Dette for å gi studentene som blir undervist tettere oppfølging og hyppigere tilbakemelding, men også for å gi studentene som blir brukt i undervisning verdifull erfaring, økt følelse av tilhørighet sammen med en rekke andre positive effekter.
2. Lærestedene må støtte opp om studentdemokratiet ved å bistå med informasjon, opplæring og sertifisering.
3. En rekke andre oppgaver innen forskning, formidling og tilrettelegging kan ofte også benytte studenter i ulike sammenhenger. Her er mange muligheter som bidrar til at studentene opplever økt motivasjon og økt tilhørighet.

Marte ønsker å belyse alle de ulike studentene som undervisere møter i sine auditorium/klasserom, og snakke om å bevege seg mer i en retning av undervisning basert på dialog fremfor monolog. Gjennom denne keynoten håper hun at vi sammen kan bruke denne kunnskapen for å motarbeide frafall i høyere utdanning.

Marte Øien leder Arbeidsutvalget i NSO for 2019-2020. NSO er en nasjonal interesseorganisasjon for 30 ulike studentdemokrati ved norske universiteter og høyskoler. Studentdemokratiene representerer om lag 240 000 studenter. NSO har til oppgave å ivareta og fremme studentenes interesser og rettigheter, fremme engasjement for nasjonale og internasjonale utdanningssaker blant studentene samt å representere sine medlemslag. NSO jobber for at studenter i høyere utdanning skal få mest mulig ut av studiene sine og ha en best mulig studiehverdag.