Kommende hendelser

Populære sider

Mottaket i de første ukene

Her er det mange ulike tiltak som har vært brukt med hell, men også forhold som trenger et kritisk blikk.
Stikkord:
Sosiale tiltak
Forholdet til fadderordninger
Bli kjent med lærestedet
Sitatet øverst på siden er hentet fra Tinto (1993): Konklusjonen er basert på et stort antall forskningsartikler, først og fremst fra USA. At man ikke finner seg sosialt til rette er den viktigste årsakene til at studenter slutter, uavhengig av alle andre faktorer. At sosial integrasjon er viktig støttes også av analyser i gjennomføringen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen etter at det ble tilrettelagt for mottak i mindre grupper som videre fulgte hverandre i undervisningen (Sæthre 2002).
At det sosiale er viktig bekreftes også i en rapport fra Universitetet i Oslo fra 2011. En undersøkelse fra Høgskolen Innlandet publisert i 2019 ser imidlertid ikke en slik sammenheng. Forskjellige erfaringer kan skyldes at man i profesjonsstudier, som man ofte har ved høgskolene, har organisert studentene i klasser, mens studentene i frie studier på universitetene lett kan føle seg aleine sammen med mange hundrede i forelesningssalen.
Aurlien et al (2019) Betydningen for målbevissthet og sosial tilhørighet for frafall i høyere utdanning Lenke
Sæthre (2002) Vi bryr oss! – Et tiltak i førstesemesteret, UNIPED nr. 3 Lenke
Tinto, V. (1993). Leaving College: Rethinking the Causes and Cures of Student Attrition
2nd Edition, Chicago: University of Chicago Press
Universitetet i Oslo, S. (2011). Studieløp og mobilitet – en undersøkelse blant bachelorstudenter ved Universitetet i Oslo. Lenke