NORCE evalueringsrapport

NORCE evaluerte prosjektet kompetansedeling for studenters suksess i høyere utdanning i 2019. Formålet med evalueringen var å gi en uavhengig vurdering av om prosjektet ser ut til å nå de mål som ble satt, og hvordan organisering, drift og finansiering fungerer. Ut ifra evalueringen, og Evalueringssamlingen holdt i juni 2019, vises det at de fleste respondenter ønsker videreføring av prosjektet slik som det er, eller i justert form. Les mer her.