Kommende hendelser

Populære sider

Organisering – roller

Møte med mennesker i ulike roller på lærestedet vil for de fleste studenter være det mest avgjørende for om de finner seg til rette. I en tidlig fase vil medstudentene som de starter opp sammen med, være de viktigste, men etter hvert vil eldre studenter og ansatte bli viktigere.
Hvordan forstår ulike grupper sin rolle og hva de skal bidra med overfor studentene?
Hvordan får man til et godt samarbeid for studentenes beste på tvers av ulike ansvarsområder?
Stikkord:
– Medstudenter
– Vitenskapelig ansatte
– Roller
– Ulike fagkulturer
– Studieadministrasjonen
– Katalysator
– Tilrettelegging
– Samarbeid
trinnene
Klikk her for en oversikt over tekster om temaet «Organisering – roller»