Kommende hendelser

Populære sider

P-7 Analyse av studentflyt og sektorfrafall i høyere utdanning i Norge

Tirsdag kl. 9.00-10.00 i Auditorium Egget

Asle Høgestøl, ideas2evidence
Se video av presentasjonen
Høgestøl er seniorutreder i ideas2evidence og en av forfatterne bak rapporten «Analyse av studentflyt og sektorfrafall i høyere utdanning i Norge«. Høgestøl har mastergrad i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen og er spesialist på komparativ metode og statistik analyse.
Sammendrag
Høsten 2010 startet 30 000 nye studenter på et treårig bachelorprogram i Norge. Ved utgangen av 2015 hadde 57 prosent av disse oppnådd bachelorgrad ved lærestedet det startet på 5 år tidligere. Hva skjedde med de resterende 13 000 studentene? Sluttet de å studere uten å oppnå noen grad? Byttet de lærested og fortsatte utdanningen der? Er de fortsatt studenter, og i så fall, hvor nær er de målet om å oppnå grad?
Dette og flere spørsmål vil bli besvart i Høgestøls innlegg, som bygger på rapporten «Analyse av studentflyt og sektorfrafall i høyere utdanning i Norge», som utredningsselskapet ideas2evidence har utarbeidet på oppdrag fra Universitetet i Bergen.
Rapporten har blitt gjenstand for stor medieoppmerksomhet, med omtale i blant annet Aftenposten, På Høyden, Khrono, Trønderavisa og framtida.no. Nyhetssak fra UiB kan leses her.