Kommende hendelser

Populære sider

P12 – NMBUs studiestartundersøkelse; den første studietidens betydning for senere studieproduksjon

Tid: mandag 6. desember, klokken 15:00
Rom: P35, PH170

Ole-Jørgen Torp er studiedirektør på NNBU og medlem av styringsgruppen i Kompetansenettverket. Utover et overordnet ansvar for studieadministrasjonen har avdelingen ansvar for fagadministrativ strategisk støtte til rektor og styret innen utdanningssaker. Torp er utdannet sivilingeniør.
Ulrik Meisner er seniorrådgiver i studieavdelingen på NMBU og jobber som prosjektleder med ansvar for strategiske prosjekter innen utdanningsområdet samt NMBUs kandidatundersøkelse og studiestartundersøkelsen. Meisner har en mastergrad i organisasjon og ledelse og er i innspurten med en doktorgrad innen ledelse.

Oppsummering

Som en del av kvalitetsarbeidet innen studieområdet igangsetter NMBU i 2022 en langsgående studie av utvalgte faktorers senere betydning for studieproduksjon og gjennomføring. Faktorene kartlegges i en spørreundersøkelse rett etter første semester. Etterfølgende innhentes registerdata om oppnådde resultater. Målet er å identifisere hvilke faktorer som tidlig i studietiden kan predikere resultater og gjennomføring.

Sammendrag

 

Stikkord

  • Forkunnskaper – erfaringer
  • Mottak og førstesemester
  • Studentenes egne drivkrefter
  • Eksterne drivkrefter
  • Evalueringer
  • Statistikk og analyse