Kommende hendelser

Populære sider

P4 – Hvordan få flest mulig studenter til å takke JA til studieplassen? 

Tid: mandag 6. desember, klokken 15:30
Rom: P35, PH170

Ingrid S. Andersen, Universitetet i Agder
Ingrid S. Andersen er seniorrådgiver ved UiA og har jobbet som analytiker i Studieavdelingen og jobber nå i Økonomi- og campusavdelingen. Digitalisering av datainnhenting, analyser som beslutningsstøtte, og formidling av statistikk i brukervennlige rapporter, er stikkord for arbeidet.

Oppsummering

Rekrutteringsnettverket etablerte et prosjekt med mål om å få flest mulig studenter til å takke JA til studieplass på masternivå. Prosjektet startet våren-20 med hovedvekt på masterstudenter. Positive resultater førte til at prosjektet ble videreført og oppskalert våren-21, til også å gjelde bachelornivå.

Sammendrag

UiA opplevde i 2019 at tallet på studenter falt etter mange år med sterk vekst. Dette ble utgangspunkt for analyser av årsakssammenhenger og etablering av et rekrutteringsnettverk. Nettverket har fokus på arbeidsflyt, kunnskapsdeling, og utnyttelse av ulike kompetanser fra deltakerne i nettverket.
Rekrutteringsnettverket etablerte et prosjekt med mål om å få flest mulig studenter til å takke JA til studieplassen. Prosjektet startet våren-20 med hovedvekt på masterstudenter. Positive resultater førte til at prosjektet ble videreført og oppskalert våren-21.
Frafall FØR studiet begynner har ikke hatt så høyt fokus i kvalitetsarbeidet, men her presenteres et prosjekt nettopp med fokus på perioden fra utsendelse av tilbudsbrev til semesterregistrering. Stikkord for prosjektet er:

  • Hvordan identifisere rekrutteringsutfordringene?
  • Arena for kunnskapsdeling
  • Målrettede tiltak
  • Evaluering av prosjekt

Presentasjonen viser hvordan prosjektet baserte seg på kjent og tilgjengelig statistikk, hvilke tiltak som ble iverksatt, og hvordan man arbeider systematisk med å evaluere effektene av prosjektet.

Stikkord

  • Evalueringer
  • Statistikk og analyse