Kommende hendelser

Populære sider

Ledelse for nettverket

En ledelse med egne stillinger og eget budsjett

Nettverket er satt opp med egne stillingsressurser og et eget budsjett for å sikre en kontinuerlig drift innenfor nettverksperioden, et likt tilbud til alle læresteder, en mulighet for alle læresteder til å være med og ikke minst sikre riktig kompetanse til å drive nettverket.
Nettverksledelsens relasjon til Styringsgruppen

  • Bistå Styringsgruppen slik at denne kan ivareta sitt ansvar og sine oppgaver
  • Koordinere aktivitetene og gi Styringsgruppen jevnlig informasjon om arbeidets
  • Forberede og legge frem saker til møter i Styringsgruppen
  • Ivareta det operative ansvaret for intern kommunikasjon og informasjon i vedtatt kommunikasjonsplan
  • Arrangere årlige samlinger for Ressurspersonene
  • Foreslå og kvalitetssikre aktiviteter opp mot prosjektets overordnede mål, mandat og fremdriftsplaner
  • Foreta avklaringer med Styringsgruppen om problemstillinger og uavklarte spørsmål i forbindelse med rammer trukket opp av Styringsgruppen
  • Bistå Styringsgruppen med planlegging, skriving og design av prosesser relatert til framdriften i arbeidet
  • Ivareta det operative arrangementsansvaret for aktiviteter vedtatt av Styringsgruppen (f.eks. konferanser og arbeidsseminar)

Harald Åge Sæthre leder sekretariatet for nettverket